Potřebujete pomoci s odškodněním při trvalých následcích úrazu?

Velká část občanů je pojištěna pro případ úrazu – tzv. úrazové pojištění; to může být uzavřeno samostatně, anebo v rámci životního pojištění osoby.

Úraz se člověku může stát kdykoliv – při práci doma, v dílně či na zahradě, může mít pracovní úraz, anebo se tak stane při dopravní nehodě. Podle typu uzavřené pojistky s příslušnou pojišťovnou jsou stanoveny určité hodnoty jako odškodné za utrpěný úraz. Tělesné poškození při úrazu je posuzováno podle jeho rozsahu. Součástí pojistné smlouvy jsou i tabulky, které vyjadřují buď v konkrétních částkách, anebo v procentuálním ustanovení hodnotu odškodnění občana za utrpěný úraz.

accident-994007_1280

Osoba, která úraz utrpěla, mnohdy není schopná bezprostředně řešit celou záležitost s pojišťovnou, a proto existují poradenské společnosti, které mohou s pojišťovacím ústavem jednat coby zástupci poškozené osoby, anebo alespoň poskytnou rady odborného rázu a poškozený se doví, jak při vymáhání odškodného postupovat.

Jednou z položek pojištění jsou trvalé následky úrazu. I tady se často pomoc právních poradců vyplatí – některé trvalé následky se projeví až později a pojišťovna je odmítá uznat, a podobně. Kromě odškodného za plnění pojistné události může poškozený požadovat rovněž tzv. bolestné na tom, kdo mu úraz způsobil. Může to být účastník silničního provozu při dopravní nehodě, ale také mohlo ke zranění dojít zaviněním zaměstnavatele při nedostatečném zajištění bezpečnosti práce, tzv. pracovní úraz. A vymáhat náhradu škody za újmu způsobenou na zdraví je někdy složité, a tak je občas nezbytné žádat odškodné soudní cestou. A právě v těchto případech mohou poškozené osoby zastoupit, anebo jim poradit odborníci v oblasti práva.

car-accident-2165210_1280

Jednání s pojišťovnami, zaměstnavatelem i soukromými osobami může být v uvedených případech zdlouhavé, odškodnění může být i nesprávně vypočteno, anebo dokonce vymáháno neúspěšně; a tak po předání veškeré dostupné dokumentace naší poradenské společnosti zajistíme konzultaci s advokátem, případně soudním znalcem a váš případ dovedeme až do zdárného konce. V případě vaší újmy na zdraví vám konzultaci a odborné stanovisko advokáta poskytneme bezplatně.