Vzdělání v Americe

Tak jako v každé zemi je i ve Spojených státech povinné vzdělávání našich ratolestí. Určitě zde narazíme na velké množství veřejných škol, které se dále dělí na federální, státní a místní.
štít kapitána ameriky
Děti v USA nastupují do školy nejčastěji ve věku 5 nebo 6 let. U nás je to ve věku 6 nebo 7 let. Nejčastěji americký školní rok začíná koncem srpna nebo na začátku září. Děti se po nástupu do školy zapisují do ročních skupin, kterým se u nás říká ročník nebo třída. Vzdělání začíná školkou, pokračuje obecnou školou a končí střední školou, která končí až 12. ročníkem. Žáci postupují nejčastěji společně do dalších ročníků a to stále jako jedna třída. Po skončení školního roku některé děti zůstávají stále ve stejném ročníku, některé pokračují dále a ty nejnadanější mohou dokonce přeskočit o ročník výš.
Nejčastěji se můžete setkat s tím, že pro označení ročníku se používají číslovky řadové.
Stejně jako u nás se po celý rok studentovi zapisují dané výsledky ze zkoušení a testů do žákovské knížky. V USA je to ještě s tím rozdílem, že se zapisují i počty dosažených bodů. Těžko říct, jestli je to výhodné, protože pokud se vám nějaký test nepovede a vy navíc získáte opravdu málo bodů, asi byste úplně nechtěli, aby to vaši rodiče zjistili. Rodiče se ale k známkám studenta dostanou prakticky kdykoliv, hlavně tedy přes internet, kde je elektronická žákovská knížka přístupná na přihlašovací jméno a heslo.
Stupeň hodnocení se řídí podle toho, jaké má zrovna škola daná pravidla. Nejčastěji se ale potkáte s hodnocením od A po F.
tlusté knihy
Rozhodně mají školy v USA jiná pravidla a zvyky, než máme my tady u nás v České republice. Například škola studentům začíná už v 8:45. Jedna vyučovací hodina trvá asi 55 minut a přestávky jsou až o 7 minut kratší. Velké množství škol má každý den stejný rozvrh, takže mají stejné předměty, jako včera.
Mezi takovou perličku bychom mohli zařadit to, že na středních školách je velmi kladen důraz na kázeň. Úplně normální je, pokud na každém rohu narazíte na kameru. Právě díky nim jsou zaznamenány všechny problémy a vše je oznámeno policii, která mnohdy dokonce sídlí i ve škole.
Je to opravdu zajímavé a rozhodně to má své výhody a nevýhody. Posuďte sami.