Majetek domácností vzrostl o 37,5 procent za deset let

I přes to, že vklady na účty jsou vyšší než úvěry o 772 miliard korun, neznamená to, že všechny rodiny šetří a mají našetřeno více, než mají půjčeno. Situace se dle analýzy Vysoké školy ekonomické a jejich odborníků pro Českou bankovní asociaci má tak, že část rodin je v dobré situaci a spoří si na bankovních či spořících účtech část svých příjmů, ale druhá část rodin je zadlužená a v některých případech i předlužená.

peníze česka

Z práce zároveň lze vyčíst, že dluhové zatížení domácností, tedy stav spotřebních úvěrů a úvěrů na bydlení v poměru ku mzdám, odměnám a platům, roste. Tento růst nám jasně říká, že zadluženost pomáhala stimulovat ekonomický růst u nás, nicméně z dostupných informací je jasné, že prostor pro další růst se postupně vyčerpává, a i ekonomický růst, který se zpomalil tomu nasvědčuje. I přes to, že odborníci předpokládají, vzhledem k nízké nezaměstnanosti, i v příštím roce navyšování mezd, není to nic, co by se dalo očekávat v průběhu dalších let. Všichni víme, že úvěry se zpravidla neuzavírají na rok na dva, ale spotřebitelské od dvou let výše a hypotéky i na třicet let.

Samozřejmě lze argumentovat tím, že v řadě vyspělých zemí je zadlužení domácností mnohonásobně vyšší. Nicméně v Česku je situace celkově jiná a nelze tedy tuto situaci zcela jednoznačně vyhodnotit jako dobrou pro Českou republiku, protože jedním z měřítek pro posouzení přiměřenosti této zadluženosti je také ekonomická vyspělost dané země.

 rozházené peníze

Závěrem lze tedy vyhodnotit, že pohled na celkovou majetkovou situaci českých domácností ukazuje, že jako celek bohatneme. V roce 2008 vlastnily české domácnosti majetek v hodnotě 9,1 bilionu korun, v roce 2017, tedy na konci sledovaného období, to bylo 12,5 bilionu korun. Během období deseti let tedy vzrostl majetek našich domácností o 37,5 procenta.

Z analýzy lze také vyčíst, že domácnosti začaly přesunovat svoje finanční prostředky do konzervativnějších variant investic, tedy do nemovitosti, půdy a cenností, a to právě od roku 2008, tedy od doby finanční krize.